تلفن ثابت : 36309450 - 041

فکس : 36309451 - 041

آدرس : تبریز، جاده تهران، بعد از سه راهی اهر، نرسیده به کندرود، روبروی صنایع قوطی تبریز

ایمیل : sales@dandtruck.com