دفتر مرکزی: تبریز، خیابان جمهوری اسلامی، بازار شمس تبریزی، پلاک 125
کارخانه: تبریز، پلیس راه تهران، شهرک صنعتی عالی نسب 
تلفن: 4-36309000– 041

 فکس: 36309299– 041
info@azarettesal.com