این محصول طی پروژه تحقیق و توسعه در مدت 4 سال تلاش مهندسین بومی و همکاری شرکت های بین المللی مطرح در زمینه خودروهای تجاری به تولید رسیده است. کامیونت در مقایسه با محصولات مشابه در بازار ایران دارای مزیت های بی نظیر و قیمت فوق العاده رقابتی هستند که در زیر برخی از آنها توصیف شده :